Met Adfinco uw facturen eerder betaald krijgen

Voor veel relaties van Adfinco is creditmanagement een nieuwe dienstverlening dat er voor zorgt dat u over meer geld kunt beschikken. Adfinco kan het volledige traject voor u verzorgen.

Creditmanagement is het proces van facturatie t/m het betaald krijgen van de factuur. Hiervoor biedt Adfinco de diensten full-service debiteurenbeheer en incasso aan.

Debiteurenbeheer zoals dat […]

Adfinco: uw partner bij bedrijfsovernames

Op dit moment staan veel bedrijven te koop, de ‘baby boom’ generatie wil gaan genieten van een welverdiend pensioen. Adfinco begeleidt (potentiële) kopers bij alle fasen van het aankoopproces.

De markt voor bedrijfsovernames is volop in beweging. Op internet en via nieuwsbrieven zijn veel ondernemingen te vinden die te koop staan. Keuze te over zou […]

Column: Hoe komt een bedrijf aan financiering?

In mijn ‘MKB Deventer Magazine’-column van februari gaf ik aan dat banken weer bereid zijn leningen te verstrekken aan het bedrijfsleven. Met name bij ondernemingen waar banken de risico’s klein vinden, worden ook weer scherpe tarieven aangeboden. Hoe zorgt een bedrijf er nu voor dat meerdere banken erom vechten de financiering te mogen verstrekken?

Door […]

Cofiad wijzigt naar in Adfinco

1 September jongstleden is Cofiad voortvarend gestart. De aandacht die we hierbij ontvingen was zonder meer hartverwarmend en zeker stimulerend.

Bij onze verdere introductie hebben we echter geconstateerd dat er, ondanks het vooronderzoek, een bedrijf blijkt te zijn dat fonetisch teveel op Cofiad lijkt. Teneinde hierover geen onnodige onduidelijkheid te creëren hebben we besloten onze […]