Cofiad wijzigt naar in Adfinco

1 September jongstleden is Cofiad voortvarend gestart. De aandacht die we hierbij ontvingen was zonder meer hartverwarmend en zeker stimulerend.

Bij onze verdere introductie hebben we echter geconstateerd dat er, ondanks het vooronderzoek, een bedrijf blijkt te zijn dat fonetisch teveel op Cofiad lijkt. Teneinde hierover geen onnodige onduidelijkheid te creƫren hebben we besloten onze naam te wijzigen in Adfinco. Alhoewel ongelukkig hebben we er bewust voor gekozen de naamswijziging in het begin van ons bestaan door te voeren zodat we u zo snel mogelijk vertrouwd kunnen maken met Adfinco.

Uiteraard blijven onze diensten gelijk en is ons enthousiasme om u financieel te adviseren onverminderd hoog.

Reacties gesloten.