Adfinco lanceert www.funding.coach

Eén van de financierings- instrumenten van Adfinco is Crowdfunding. Door onze uitgebreide ervaring met deze nog nieuwe financiersmethode hebben we, samen met VDG Accountants en creatief buro DTProost een nieuw initiatief gelanceerd: Funding.Coach: ‘crowdfunding op maat’.

Het financieringslandschap is sinds enige jaren aanmerkelijk veranderd. Banken zijn druk bezig hun eigen organisatie op orde te krijgen waardoor de focus duidelijk minder ligt op nieuwe financieringen. Dit beleid word verder versterkt door aangescherpte regelgeving van de ECB. Aangezien de kredietvraag in het MKB blijft, komen nieuwe initiatieven op de markt. Eén daarvan is het snel groeiende fenomeen: Crowdfunding. Middels deze financieringsbron wordt kapitaal aangetrokken met als voordeel dat het de bestaande financiers niet schaadt.

Het aantal Crowdfundplatforms groeit gestaag en een mooi aantal bedrijven hebben we hiermee reeds kunnen helpen. Mooi dat het er is echter per saldo nog een dure financieringsmethode.

‘Crowdfunding op Maat’
Samen met onze partners hebben we nu een concept ontwikkeld waarbij de ondernemer op efficiënte wijze zijn ‘inner’ crowd kan aanzetten tot financiering. Het gevolg is een aanmerkelijk goedkopere vorm van Crowdfunding waarbij de financiers tevens de ambassadeurs worden voor zijn bedrijf met een aanmerkelijk hogere omzet tot gevolg.

Sinds begin 2015 hebben we al diverse succesvolle projecten begeleidt.

Wilt u meer weten over Funding.Coach? Neem gerust contact met ons op.

De strijd om schaars geld – een serieuze uitdaging

Een bont gezelschap van ondernemers, professoren, politici en journalisten schrijven veel zinnige en minder zinnige verhalen over kredietverlening door banken. Voor de toekomst gebruikt VNO-NCW zelfs het woord horrorscenario” en wordt door sommigen een halvering van de kredietverlening voorspeld.

Halvering of niet, uit onze dagelijkse adviespraktijk blijkt al enige tijd dat banken minder scheutig zijn met het verstrekken van leningen en er is geen enkele reden aan te nemen dat dit de komende jaren zal verbeteren. Sterker nog: bijna iedereen is het erover eens dat banken steeds minder geld beschikbaar zullen hebben vanwege de noodzakelijke opschoning van de bankbalansen. Het is dus van belang continu te blijven werken aan een optimale financiële conditie van uw bedrijf. De kans is namelijk groot dat u de strijd aan moet gaan met andere bedrijven die ook een lening aan willen trekken. De bank zal alleen de sterkste ondernemers van het geld voorzien dat nodig is om te blijven investeren. Met andere woorden: indien uw bedrijf beter dan uw concurrenten in staat is geld aan te trekken en dus meer kan investeren, heeft u een heel groot voordeel te pakken en de kans een groter deel van de markt naar u toe te trekken!

U heeft ongetwijfeld ook al veel gelezen over alternatieve financieringsvormen naast bancair krediet. Van allerlei kanten komen mooie initiatieven van mensen die het helemaal zat zijn afhankelijk te zijn van banken, maar helaas ook van lieden die denken veel geld te kunnen verdienen aan het financiële leed van ondernemers. Dit geeft aan dat deze markt nog niet ontwikkeld en ondoorzichtig is. Het kan ook nog wel even duren voordat er genoeg serieuze alternatieven bestaan voor de lening van een bank. Daarnaast blijkt dat de manier waarop uw financieringsaanvraag bekeken wordt niet of nauwelijks afwijkt van de manier waarop de banken dit doen. Reden te meer voortdurend aandacht te blijven besteden aan de financierbaarheid van uw bedrijf.

Financierbaar wil zeggen dat de bank vertrouwen heeft in uw capaciteit als ondernemer, dat u in staat bent uw bedrijf voldoende geld te laten blijven verdienen om de bank terug te kunnen betalen. U zult dus overtuigend uit moeten kunnen leggen hoe, waarom en hoe lang nog voldoende geld door u verdiend wordt om de bank te kunnen afbetalen. Antwoorden op deze vragen zijn voortdurend aan verandering onderhevig.

Binnen Adfinco hebben we, na eigen ervaringen binnen het bedrijfsleven en bankwezen, veel ervaring opgebouwd met de begeleiding van DGA’s en management teams op breed financieel-strategisch gebied. Als parttime, hands-on financieel directeur of in een rol als adviseur en coach. Naast het optimaliseren van de financiële structuur, zorgen wij daarbij altijd voor overzicht en inzicht, zodat uw de ‘hoe?’, ‘waarom?’ en ‘hoe lang nog?’ vragen kunt blijven beantwoorden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende afspraak.

Adfinco op zoek naar hoogwaardige adviseurs

Vanwege toenemende vraag is Adfinco is op zoek naar hoogwaardige adviseurs met bewezen track record in bedrijfsfinancieringen en bedrijfskundig advies.

De belangrijkste voorwaarden om partner te kunnen worden van
Adfinco zijn:

 • Integer en betrouwbaar
 • klantgericht
 • levert maximale kwaliteit
 • ervaring en netwerk binnen het MKB

Wij bieden:

 • kwalitatief hoogwaardig netwerk in MKB
 • uitvoerige contacten met banken, financiers en informals
 • doordachte formule
 • AFM vergunning voor DGA advies

Wij werken vanuit het bottom up model. Geen zware overhead dus ook geen zware financiele verplichtingen. De meerwaarde van Adfinco zit duidelijk in het netwerk zelf.

U onderscheidt zich door:

 • hoge mate van integriteit
 • doorzettingsvermogen
 • hoog ambitieniveau
 • kennis van uw discipline
 • eigen netwerk
 • klantsensitiviteit en humor
Heeft u interesse en wilt u meer weten, mail dan uw CV en korte motivatie naar contact@adfinco.nl of neem contact op met Hans de Nijs (0318-414200)

Management Buy-In goede optie voor bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging heeft grote prioriteit voor MKB-Nederland in 2013. “Een betere match tussen potentiële kopers en verkopers van een bedrijf loont,” aldus MKB-Nederlandvoorzitter Hans Biesheuvel woensdag tijdens een netwerkbijeenkomst van de Dutch Dream Group in Maarssen. Een prima vorm van opvolging is management buy in. Voormalig managers met een goede opleiding en ervaring bij grote bedrijven zijn in zijn ogen een aanwinst voor het midden- en kleinbedrijf.

Grote ondernemingen worden veelal top down georganiseerd. Er blijft steeds minder ruimte voor eigen ideeën en initiatief. Steeds meer (hoog opgeleide) managers met een ondernemende instelling van die bedrijven is op zoek naar alternatieven. Naar kleinere bedrijven waar ze wél hun ondernemerszin kwijt kunnen. Deelnemen in of overnemen van zo’n mkb-bedrijf geeft ze de kans van ondernemende manager echt ondernemer te worden.

Ondernemers die een bedrijf overnemen in plaats van vers starten, doen het beter qua overlevingskansen en vooral ook banengroei dan andere typen starters. Toch denkt nog maar een beperkt deel van de aspirant-ondernemers aan een overname om zijn start te maken. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel van gezonde bedrijven moeite met het vinden van een geschikte opvolger.

Bron: MKB Nederland

Vertrouwen MKB in bank neemt niet toe

Nederlandse ondernemers hebben het vertrouwen in hun bank de afgelopen twee jaar nauwelijks zien toenemen, ondanks de inspanningen van de banken om hun klanten meer centraal te stellen. Uit onderzoek van KPMG onder bijna 250 kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat bij bijna 60% van de ondernemingen het vertrouwen in de bank de afgelopen twee jaar onveranderd is gebleven. Zo’n 15% heeft het vertrouwen zien toenemen en bijna 30% geeft aan dat het vertrouwen in de bank sinds 2010 is afgenomen.

Bijna 40% vindt dat het gewijzigde vertrouwen te maken heeft met de kredietcrisis van 2007 en 2008. Van de onderzochte bedrijven gaat 35% ervan uit dat de bank het bedrijf in goede en slechte tijden zal bijstaan, ruim de helft van de ondernemingen heeft er vertrouwen in dat de bank open en eerlijk is in de verleende informatie en adviezen. Bijna 70% heeft er vertrouwen in dat de bank zijn afspraken nakomt.

Dienstverlening

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat bijna 60% van de bedrijven vindt dat de algemene dienstverlening door de banken, zoals het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen, de afgelopen twee jaar onveranderd is gebleven. En ook de producten van de banken zijn vergeleken met 2010 nauwelijks minder complex geworden.

Kredietverlening

Voor wat betreft de kredietverlening door de bank geeft bijna 40% aan dat het gemak van het aanvragen van kredieten de afgelopen twee jaar sterk is verslechterd. Eén op de vier bedrijven vindt bovendien dat de dienstverlening op het gebied van kredietverlening slechter is geworden. Een ook de begrijpelijkheid van de kredietproducten en de voorwaarden is vergeleken met 2010 niet verbeterd. Bijna 60% ziet geen verbetering ten opzichte van twee jaar geleden en bijna 30% vindt dat producten en voorwaarden complexer zijn geworden. Ten aanzien van de spaar- en beleggingsproducten van de bank zijn de bedrijven iets positiever. Bijna 70% ziet geen verandering, terwijl ruim 20% een verbetering ervaart ten opzichte van 2010

Ondernemingen kritischer

Ondanks alle inspanningen van banken om de klant centraal te zetten, blijkt dat ruim 70% van de onderzochte ondernemingen de afgelopen twee jaar aanzienlijk kritischer is geworden ten aanzien van zijn bank. Bij bijna 20% van de bedrijven heeft de kritische houding geleid tot het wijzigen van de bestaande contracten met de bank. Eén op de tien bedrijven heeft besloten van bank te veranderen. ‘De kritische houding van de bedrijven in de richting van hun bank leidt er ook toe dat de ondernemingen kritischer naar zichzelf zijn,’ zegt Peti de Wit, partner bij KPMG en segmentleider Banking. De Wit: ‘Eén op de vier bedrijven is de afgelopen twee jaar nauwkeuriger geworden met het aanleveren van informatie voor het aanvragen van kredieten. Ruim 40% verdiept zich bovendien meer in de problemen van de bank en de gevolgen hiervan voor de dienstverlening aan de eigen onderneming.’

Stappen zetten

Volgens De Wit kunnen de banken echter nog flinke stappen zetten als het gaat om de verbetering van de dienstverlening aan het bedrijfsleven. De Wit: ‘Ondernemers willen graag ondernemen en verwachten van hun bank dat ze daarin worden gesteund met goede producten op terrein van financiering en betalingsverkeer. Dat vraagt in eerste instantie om een goede communicatie en duurzame relatie met de accountmanager van de bank en vervolgens om een passend productaanbod, transparante prijsstelling en dienstverlening zonder verrassingen. Banken zullen hierbij ook moeten vernieuwen in de wijze waarop zij een rol spelen in financiële intermediatie door bijvoorbeeld meer werk te maken van private placements of hun risicodiscriminerende vermogen in te zetten als dienstverlener aan nieuwe private equity investeerders of crowd funding initiatieven.’

[ Bron: KPMG ]

Veel ondernemers overschatten de verkoopprijs van hun bedrijf

Op dit moment staan niet alleen veel woningen, maar ook veel bedrijven te lang te koop. Bij woningen is dat door internetsites als FUNDA goed zichtbaar, bij bedrijven is de markt veel minder transparant. Hierdoor is het voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen lastig te bepalen welke vraagprijs realistisch is.

Verschil huis en bedrijf

Een belangrijk verschil tussen de huizenmarkt en de markt voor bedrijfsovernames is dat huizen gemakkelijker vergelijkbaar zijn dan bedrijven. Als een huis recent verkocht is voor €250.000, dan zal een vergelijkbaar huis in dezelfde buurt ongeveer hetzelfde opbrengen. Elk bedrijf heeft hele specifieke kenmerken, het bepalen van een realistische verkoopprijs is daarom veel ingewikkelder dan die van een woonhuis.

Toekomstige risico’s
Er bestaan prachtige theoretische modellen om de waarde van een bedrijf te berekenen. Kern van dergelijke berekeningen is de winst, of beter gezegd de cash-flow, die het bedrijf in de toekomst verwacht te behalen. Een dergelijke waardeberekening is voor verkoper én koper nuttig om een houvast te krijgen voor de uiteindelijke prijs. Probleem is dat koper en verkoper verschillend denken over de toekomstige winst en, heel belangrijk, de risico’s die bij het betreffende bedrijf spelen. Een koper zal beducht zijn voor de bekende lijken in de kast en al helemaal voor katten in de zak! In praktijk bestaat daarom een groot verschil in de mate waarin de verkoper en de koper risico’s zien. Dat is een belangrijke reden dat verkopers vaak teleurgesteld zijn over de prijs die geboden wordt door de koper, een hoger risico drukt namelijk de prijs.

Geld, of nog meer?
Naast het probleem rondom risico is er nog een probleem waardoor de verkoper vaak teleurgesteld is. Ik hoor regelmatig een verkopende ondernemer zeggen dat hij voor de aangeboden prijs beter zelf een aantal jaren door kan werken, want dan kan hij net zo veel verdienen als de hoogte van de aangeboden verkoopprijs. Maar dan? Hij wil toch stoppen? Is er nog de energie die nodig is om succesvol door te blijven werken? Wat vindt het thuisfront ervan? Wat gebeurt er als de markt instort? Daarnaast wordt vaak vergeten dat er meer zaken spelen dan alleen de prijs: de continuïteit van het bedrijf bijvoorbeeld en een mooi, gezond leven na jaren van hard werken.

Continuïteit
Uiteraard is een hoge verkoopprijs belangrijk, maar veel ondernemers vinden het ook belangrijk dat hun bedrijf in goede handen overgaat. Gunnen is daarbij zwaarwegend, maar zeker ook een goed gevoel over de continuïteit. Een hoge prijs zal de continuïteit in gevaar kunnen brengen, aangezien een hoge prijs meestal een hogere financiering met bijbehorende verplichtingen met zich mee brengt.

Binnen Adfinco hebben we veel ervaring opgebouwd op het gebied van bedrijfsovernames en kredietverlening. Mocht u geïnteresseerd zijn in ondersteuning bij de aankoop en/of financiering van een bedrijf nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende afspraak.

Adfinco aanwezig op Bedrijven Kontact Dagen Arnhem

Graag nodigen we u uit op woensdag 9 en donderdag 10 mei voor de Bedrijven Kontakt Dagen in de Rijnhal, Olympus 1 in Arnhem.

U vindt ons op het Linge Plaza stand 121 waar we u graag gastvrij ontvangen. Tevens introduceren we dan met trots onze jongste bedrijfsvideo’s.

Uiteraard staat de volledige beursvloer voor u open. De beurs is geopend van 14:00 – 22:00 uur. De officiële opening van het Linge Plaza vindt plaats om 16:30 uur door Burgemeester Tuijnman van de gemeente Overbetuwe.

Op donderdag vindt de inmiddels traditionele ondernemersborrel plaats van 18:00 tot 19:00 uur.

Laat even horen of u komt via: contact@adfinco.nl. Vermeld hierbij uw bedrijfsnaam en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn zodat we voor u entreekaarten kunnen reserveren. Meer informatie vindt u op adfinco.nl en bkd-arnhem.nl

 

Hoe krijgen we de plannen wél gerealiseerd?

Onlangs gaf Adfinco een interview aan het vakblad De ZakenMarkt.

‘In het stormachtige financiële klimaat van tegenwoordig komen veel bedrijven en instellingen van een koude kermis thuis als ze proberen een financiering rond te krijgen bij de bank. Het klantbelang en het bankbelang liggen vaak te ver uit elkaar. Adfinco sinds 1 september actief, doet het anders.’

Lees het hele artikel hier

Adfinco wenst u een kansrijk en voorspoedig nieuw jaar!

2012 heeft zojuist zijn intrede gedaan. Een nieuw jaar met frisse mogelijkheden. 2011 was alom bewogen.
Waar veranderingen plaatsvinden, ontstaan ook kansen. Die kansen proberen wij inzichtelijk te maken.
Dat doen wij graag. Met u.

Adfinco wenst u een kansrijk en voorspoedig
nieuw jaar!

Adfinco: uw partner bij Bedrijfsfinancieringen

Binnenkort komt uw accountant weer langs om de jaarrekening samen te stellen. Begin 2012 is een uitstekend moment om nieuwe kredietafspraken te maken met uw bank.

Na de crises van 2008/2009 hebben veel bedrijven de weg omhoog weer gevonden. Na het overgangsjaar 2010 hebben een groot aantal bedrijven in 2011 een prima financieel resultaat behaald. Helaas lijkt een ‘dubbele dip’ onvermijdelijk, dus zal de druk op de resultaten vanaf 2012 weer toenemen.

Bij de beoordeling van een kredietaanvraag spelen de jaarcijfers een belangrijke rol. De bank gebruikt deze cijfers echter niet alleen om te beslissen over het al dan niet verstrekken van een lening. De aangeboden rentetarieven zijn gebaseerd op de financiële gezondheid van het bedrijf en die meet een bank door de jaarcijfers te analyseren.

Heeft u investeringsplannen of, ook zeer belangrijk, wilt u de invulling van uw financieringsbehoefte veiligstellen, vraag dan aan uw accountant de jaarcijfers 2011 snel op te stellen. De specialisten van Adfinco kunnen u dan begeleiden bij het realiseren van een optimale financiering tegen de best mogelijke voorwaarden, tegen de kortst mogelijke doorlooptijd.

Er is overigens nog een belangrijke reden zo snel mogelijk naar de bank te gaan. Zoals u dagelijks kunt lezen krijgen de banken het steeds moeilijker om aan geld te komen. Krediet dreigt daarom nog schaarser te worden en daarmee fors duurder.

Indien u meer wilt weten kunt u contact op te nemen met één van onze partners.