Met Adfinco uw facturen eerder betaald krijgen

Voor veel relaties van Adfinco is creditmanagement een nieuwe dienstverlening dat er voor zorgt dat u over meer geld kunt beschikken. Adfinco kan het volledige traject voor u verzorgen.

Creditmanagement is het proces van facturatie t/m het betaald krijgen van de factuur. Hiervoor biedt Adfinco de diensten full-service debiteurenbeheer en incasso aan.

Debiteurenbeheer zoals dat in onze filosofie moet worden gedaan, bestaat enkel en alleen uit het bellen van die klanten, waarvan de openstaande facturen de betaaltermijn hebben overschreden. Door dit bellen op commerciële wijze en met kennis van zaken op vaste momenten en  gestructureerd uit naam van uw bedrijf uit te voeren, is het betaalgedrag van klanten zeer positief te beïnvloeden. Het versturen van de niet affectieve brieven kan gestaakt worden.  Daarnaast kan de klant in de eigen streek- of landtaal worden aangespoord voor betaling zorg te dragen door de juiste beheerder in te zetten.

Door het consequent blijven bellen voor betaling van de openstaande facturen, verbetert de betaalmoraal en kunnen klachten in een vroegtijdig stadium opgelost worden waardoor de debiteurentermijn aanzienlijk zal afnemen. Wordt er onverhoopt niet betaald tijdens het debiteurenbeheer kunnen we de factuur overdragen aan onze eigen incassopraktijk.

De voordelen voor u:

U bespaart kosten op uw debiteurenbeheer
Verlaging van het debiteurensaldo en dus toename van uw liquiditeit
Lagere rentekosten bij uw bank

 

Bel voor een vrijblijvende afspraak en informeer naar wat het uw bedrijf kan opleveren!

Reacties gesloten.