Met Adfinco uw facturen eerder betaald krijgen

Voor veel relaties van Adfinco is creditmanagement een nieuwe dienstverlening dat er voor zorgt dat u over meer geld kunt beschikken. Adfinco kan het volledige traject voor u verzorgen.

Creditmanagement is het proces van facturatie t/m het betaald krijgen van de factuur. Hiervoor biedt Adfinco de diensten full-service debiteurenbeheer en incasso aan.

Debiteurenbeheer zoals dat in onze filosofie moet worden gedaan, bestaat enkel en alleen uit het bellen van die klanten, waarvan de openstaande facturen de betaaltermijn hebben overschreden. Door dit bellen op commerciële wijze en met kennis van zaken op vaste momenten en  gestructureerd uit naam van uw bedrijf uit te voeren, is het betaalgedrag van klanten zeer positief te beïnvloeden. Het versturen van de niet affectieve brieven kan gestaakt worden.  Daarnaast kan de klant in de eigen streek- of landtaal worden aangespoord voor betaling zorg te dragen door de juiste beheerder in te zetten.

Door het consequent blijven bellen voor betaling van de openstaande facturen, verbetert de betaalmoraal en kunnen klachten in een vroegtijdig stadium opgelost worden waardoor de debiteurentermijn aanzienlijk zal afnemen. Wordt er onverhoopt niet betaald tijdens het debiteurenbeheer kunnen we de factuur overdragen aan onze eigen incassopraktijk.

De voordelen voor u:

U bespaart kosten op uw debiteurenbeheer
Verlaging van het debiteurensaldo en dus toename van uw liquiditeit
Lagere rentekosten bij uw bank

 

Bel voor een vrijblijvende afspraak en informeer naar wat het uw bedrijf kan opleveren!

Adfinco: uw partner bij bedrijfsovernames

Op dit moment staan veel bedrijven te koop, de ‘baby boom’ generatie wil gaan genieten van een welverdiend pensioen. Adfinco begeleidt (potentiële) kopers bij alle fasen van het aankoopproces.

De markt voor bedrijfsovernames is volop in beweging. Op internet en via nieuwsbrieven zijn veel ondernemingen te vinden die te koop staan. Keuze te over zou je dus zeggen. Helaas zit er veel kaf tussen het koren. Een groot aantal bedrijven staat er lang niet zo goed voor als de gelikte ‘verkoop-memoranda’ willen doen geloven. Ook staan veel interessante bedrijven niet openbaar te koop.

Adfinco partner Biosis Investor Support heeft zich gespecialiseerd in de aankoop van bedrijven. Haar cliënten zijn ondernemingen met groeiambities, informal investors, maar ook steeds meer zogenaamde Management Buy-In (MBI) kandidaten, ervaren managers in loondienst die ondernemer willen worden. Naast zoeken in openbare informatie en het uitgebreide netwerk, worden mogelijk aantrekkelijke bedrijven actief benaderd.

Bij elke bedrijfsovername is het van belang de risico’s goed in kaart te brengen en, hoe vervelend soms ook, nee te durven zeggen als belangrijke zaken niet kloppen of niet goed voelen. Geduld is daarbij heel belangrijk.

Een strakke regie van de communicatie tussen alle betrokken partijen (accountant, jurist, fiscalist, notaris, bank) is vereist. Het is dan ook essentieel bij het aankoopproces een betrouwbare, deskundige en ervaren adviseur te kiezen waar het mee ‘klikt’. Een klankbord, maar ook iemand die de zaken waar nodig zelf afhandelt.

Column: Hoe komt een bedrijf aan financiering?

In mijn ‘MKB Deventer Magazine’-column van februari gaf ik aan dat banken weer bereid zijn leningen te verstrekken aan het bedrijfsleven. Met name bij ondernemingen waar banken de risico’s klein vinden, worden ook weer scherpe tarieven aangeboden. Hoe zorgt een bedrijf er nu voor dat meerdere banken erom vechten de financiering te mogen verstrekken?

Door Joost Snoep

Alle banken werken met modellen waarmee op basis van een aantal criteria de risico’s van de betreffende onderneming worden bepaald. Elke bank hanteert haar eigen ‘rating’-model, maar de belangrijkste aspecten zijn voor alle banken dezelfde. Om een optimale financiering te kunnen krijgen is het dus van belang deze aspecten te kennen.

Allereerst zal de bank kijken naar de directie van het bedrijf. Niet alleen naar de aantoonbaar opgedane kennis en ervaring, maar zeker ook naar de mate waarin de directie een professionele indruk maakt. Geen woorden maar daden dus. Zo zal een complete financieringsaanvraag met daaraan gekoppeld een duidelijke presentatie door het management van het bedrijf zeker een positieve indruk achterlaten bij bankiers. Geen sterke verhalen, maar onderbouwde, consistente feiten en verwachtingen zullen daarbij het broodnodige vertrouwen wekken bij de bank.

Van belang is verder een goed inzicht te geven in de bedrijfsactiviteiten. De bank moet begrijpen waarom het bedrijf geld verdiend en zal blijven verdienen. Hiervoor is het niet alleen van belang aan te geven hoe het bedrijf georganiseerd is. Uitgelegd moet worden hoe de organisatie van het bedrijf optimaal aansluit bij alle ‘stakeholders’ (belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders, overheid etc.).

Uiteraard wil een bank ook cijfers zien. Niet alleen recente historische cijfers, maar met name ook de verwachtingen (winst- en verliesrekening + balans) voor de toekomst. In deze prognoses is de gevraagde financiering verwerkt en wordt dus aangetoond dat terugbetaling geen probleem is. Het is daarbij van belang dat de cijfers consistent zijn en aansluiten bij de beschrijving van behandelde onderwerpen zoals de marktontwikkeling. Een bank zal daarbij ook een negatief scenario willen zien, zodat aan de hand daarvan een financiering kan worden bepaald waarbij weinig risico gelopen wordt. Positieve verwachtingen aan een bank presenteren is af te raden, alleen (toekomstige) aandeelhouders zijn daarin geïnteresseerd. Vaak worden optimistische prognoses als onrealistisch gezien en wordt daarmee het vertrouwen zelfs geschaad!

Het schrijven van een volledige financieringsaanvraag en de onderhandelingen met een bank kosten veel tijd en energie. Daarnaast zal de directie van een bedrijf zo’n traject niet dagelijks meemaken en dus niet op de hoogte kunnen blijven van de inhoud van de ‘rating’-modellen. Ook zijn bancaire normen en condities onderhevig aan verandering. Bij bedragen vanaf ca. EUR 500.000 loont het daarom het financieringstraject grotendeels uit te besteden aan een professionele bancaire adviseur. Dit zal niet alleen een tijdsbesparing opleveren, ook zullen de kosten voor een dergelijke uitbesteding gemakkelijk kunnen worden terugverdiend. In mijn praktijk heb ik ervaren dat banken graag korting verlenen als ze het interne fiatteringsproces efficiënt kunnen laten verlopen door gebruik te maken van een panklaar aangeleverde financieringsaanvraag. Verder is onderhandelen altijd gemakkelijker met kennis van de markt.

Adfinco heeft veel ervaring met het begeleiden van financieringsaanvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen als bankier, ondernemer en (financieel) bestuurder. Adfinco spreekt de taal van alle partijen die bij een dergelijke financieringsproces een rol spelen en garandeert daarmee een optimale communicatie. Mocht u naar aanleiding van dit artikel meer willen weten, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Bron: MKB Deventer Magazine september/oktober 2011

Cofiad wijzigt naar in Adfinco

1 September jongstleden is Cofiad voortvarend gestart. De aandacht die we hierbij ontvingen was zonder meer hartverwarmend en zeker stimulerend.

Bij onze verdere introductie hebben we echter geconstateerd dat er, ondanks het vooronderzoek, een bedrijf blijkt te zijn dat fonetisch teveel op Cofiad lijkt. Teneinde hierover geen onnodige onduidelijkheid te creëren hebben we besloten onze naam te wijzigen in Adfinco. Alhoewel ongelukkig hebben we er bewust voor gekozen de naamswijziging in het begin van ons bestaan door te voeren zodat we u zo snel mogelijk vertrouwd kunnen maken met Adfinco.

Uiteraard blijven onze diensten gelijk en is ons enthousiasme om u financieel te adviseren onverminderd hoog.